La significació del topònim de Peratallada prové de les valls de fortificació que envolten el poble de pedra tallada, excavades a la roca natural.

Del seu passat feudal destaca el castell fortificat format per una gran torre mestra i un mur que l’envolta. Al costat hi ha el palau (s. XI-XIV). L’església romànica de Sant Esteve està situada fora de la muralla.

   
El portal d'entrada
Els fossats
L'església de Sant Esteve
La Torre de l'homenatge
El castell
La Torre de les hores